About me

No ad!

No tracker!

Denna webb, hemrin.com, använder inte några kakor och liknande tekonologier utifrån min egna analys som webmaster. Jag har gjort analys med bland annat "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" och "Blacklight". Därför har denna webb ingen "varning" eller medgivande för kakor etc. Om du vill ha mer information eller ser att detta inte stämmer, var vänlig att kontakta mig. 

This web site, hemrin.com, does not use cookies and simliar technologies, concluded by my own analyse as webmaster. I have done this analyses with among else "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" and "Blacklight". Therefore does this website not have any "warning" or consent for cookies etc. If you need further information or find this is not correct, please contact me.

Henrik Hemrin

 

LinkedIn profile English CV and other professional information.

LinkedIn profil svensk CV och annan professionell information.

Twitter

Mastodon

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I live in Sweden. / Jag bor i Sverige. 

 

Best regards

Henrik Hemrin