Sommarblommor [foto: Henrik Hemrin]

Hållning:

  • Det är rätt att hjälpa andra och varandra
  • Utgångspunkten att göra så mycket och gott jag och vi kan. Inte börja med utgångspunkten i hur vi måste begränsa antalet som får stanna

Just nu pågår arbetet i Riksdagens migrationskommitté som ska redovisa sitt arbete senast den 15 augusti 2020. Det får mig att ta tag i en fråga jag funderat över en tid.

Fredrik Reinfeldt, tidigare partiledare för Moderaterna (eller Nya Moderaterna som partiet kallade sig då) liksom tidigare statsminister, uttryckte för något år sedan något i stil med att det finns plats för betydligt fler i Sverige. Innan dess, i slutet av det som kom att bli hans sista valrörelse som partiledare, höll han ett tal med de berömda orden som uppmanade oss i Sverige: Öppna era hjärtan.

Jag har funderat på det här med hur mycket utrymme vi har i Sverige.

UNHCR skriver på sin hemsida, 18 juni 2020:

79.5 million forcible displaced people worldwide at the end of 2019

Källa: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

Denna siffra inkluderar förutom 26 miljoner flyktingar också asylsökande och de som behövt lämna sina hem men är kvar i egna landet.
Källa: https://www.unhcr.org/frequently-asked-questions.html#howmanyrefugees

Befolkningstätheten i Sverige är 25,4 invånare per kvadratkilometer (2019) enligt Statistikmyndigheten SCB.

För 2017 finns jämförande siffror för EU-länder, jag väljer ut några av dem:

1. Malta 1495,2
2. Nederländerna: 501,1
4. Storbritannien: 272,4
5. Tyskland: 234,0
6. Luxemburg: 230,6
7. Italien: 203,3
27. Sverige: 24,7
28. Finland: 18,1

Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-sverige/

Sveriges landareal är 407 000 kvadratkilometer. Det finns förstås definition av vad som räknas som land, men den hoppar jag över att grotta i. Den bebyggda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges landyta.
Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/marken-i-sverige2/

Vi är 10 327 589 invånare i Sverige (31 december 2019).
Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/

Befolkningstätheten fås fram genom 10 327 589 / 407 000 = 25,4 invånare per km2

Om alla världens flyktingar inklusive asylsökande och de behövt lämna hemmet men som är inom sitt egna land kommer till Sverige nu, så kommer vi alltså att vara cirka 10 + 80 = 90 miljoner invånare.

Då skulle vi ha en befolkningstäthet om 90 000 000 / 407 000 = 221 invånare per km2.

Sverige skulle alltså vara något glesare befolkat än vad Tyskland är idag, om vi blir 90 miljoner invånare.

Jag tycker om att det finns "utrymme" i Sverige; att vi har gott om rörd och även en del orörd natur liksom glesbygd. Räkneövningen ger mig ändå svaret att det finns gott om plats för fler i Sverige, och att vi ändå har kvar "utrymme". Och det är förstås ingen "risk" att alla 80 miljoner som tvingats att lämna sina hem runt om i världen alla kommer att flaxa hit.

Nu är befolkningstätheten varken den enda och heller kanske inte det mest kluriga med att ge uppehållstillstånd till människor i nöd. Men kanske en aspekt ändå. Den här artikeln lämnar andra aspekter oberörda och får fokusera på befolkningstäthet.

Henrik Hemrin
8 juli 2020

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap