Balco, huvudkontoret, ett av bolagen som nämns i artikeln. [foto: Henrik Hemrin]

Vad finns det för aktiebolag i min hood, i mitt närområde?

Att vara aktieägare innebär att jag lånar ut av mina pengar till företaget. Det är klart, oftast köper jag aktien av någon annan, så företaget har egentligen redan fått kapitalet. Men nu är det jag som är bärare av utlåningen. Det är jag som aktieägare som bär risken att förlora hela eller delar av beloppet som jag lånat ut om företaget går under. Eller att aktien sjunkit i värde om jag vill sälja. Eller dålig vinstutdelning.

För en massa år sedan köpte jag några, tre tror jag, aktier i VHVJ AB. Västervik Hultsfred Växjö Järnvägsaktiebolag. Ett bolag som bildades och tog över smalspåret mellan dessa orter när den reguljära trafiken las ner. VHVJ var ett bolag för att bevara spåret. Det var ett aktieköp jag gjorde för att stötta detta i princip ideella engagemang som företaget hade att driva spår och trafik vidare. Ett köp jag gjorde utan större hopp om avkastning. Och bolaget gick också i konkurs eller dylikt.

Men annars är det normala både för mig och andra aktieköpare att vi vill att utlåningen av pengar över tid åtminstone ska ge lite mer än vad bankränta ger.

Samtidigt när man investerar i aktier behöver inte enda målet vara avkastningen. Man kan välja bolag utifrån andra aspekter samtidigt. Som att välja de som är etiskt bra, som arbetar med produkter (inklusive tjänster) som känns bra och nyttiga, de som jobbar med sånt man själv är intresserad av, kanske spjutspetsbolag som tar fram något nytt eller uppstartsbolag som behöver kapital att komma igång, eller kanske välja svenska bolag för att stötta företag som ligger närmare mig. En annan inriktning kan vara investmentbolag, alltså bolag som äger många andra bolag och i praktiken blir som en fond. Det kan vara att man aktivt väljer vissa bolag, eller aktivt väljer bort vissa bolag. Det finns till exempel verktyg som hjälper att hitta bolag utifrån sustainability, något jag skrev lite om tidigare. Med flera inriktningar.

Och nu till dagens fundering om bolag som ligger nära geografiskt. Riktigt nära.

Jag tänker på aktiebolag som har sitt huvudkontor/säte i mitt närområde och som handlas offentligt på någon lista. Man skulle kunna definera annorlunda, till exempel att bolaget har väsentlg verksamhet i närområdet, men för nu håller jag mig till de som har huvudkontor i närområdet. Bolag som jag skulle kunna vara delägare i på ett enkelt vis.

För min egen del tänker jag på två närområden; Norsborg där jag bor och stadsdelen i Växjö där jag är uppväxt (som nu ofta går under namnet Hov).

När jag tänker på Norsborg, då kommer jag faktiskt inte på ett enda bolag som har sitt huvudkontor där och som finns på någon aktiehandelsplats. Även om jag utvidgar till Norra Botkyrka eller hela Botkyrka kommer jag inte på något. Jag har inte gjort någon sökning på nätet, men utifrån mitt minne. Kommer du på något, säg till mig! Det betyder förstås inte att det inte finns både lokala och stora företag i Norsborg och Botkyrka.

Däremot i min del av Växjö finns det flera. Inom sådär 15 minuters promenad från uppväxthemmet så finns i alla fall tre bolag: Balco, JLT Mobile Computers och SkyMap. Alla dessa bolag har sina huvudkontor några hundra meter ifrån varandra.

Tidigare fanns också Kronfönster i samma område som jag skrev om, men de gick i konkurs (konkursboet köptes upp och företaget lever vidare med ny ägare). Ett exempel på risken med att investera i aktier.

Balco gör balkonger och balkonglösningar, med ett fokus på balkonger på befintliga hus. De finns noterade på Nasdaq Stockholm, Small cap.

JLT Mobile Computers gör "ruggade IT-produkter", alltså för besvärliga miljöer. De finns noterade på Nasdaq First North Growth Market, alltså inte på de "stora listorna" utan på en lista för tillväxtbolag (förhoppningsvis).

SkyMap är det minsta och yngsta av de tre, startade 2015. De jobbar med mätteknik för främst byggindustrin, med hjälp av drönare. De har en mjukvara för ändamålet, men jobbar också med att utföra mätningar med mera (mer eller mindre med partners). De ligger på den lilla listan Pepins Market, för riktigt små bolag.

Skulle jag utvidga närområdet till Växjö stad eller Växjö kommun, så finns det fler bolag. Det kan vara något att fundera igenom en annan dag.

Bolag i det egna närområdet tycker jag kan vara en intressant vinkling i aktieägande. Det är inte någon bra strategi för den egna ekonomin att bara ha sådana bolag. Och så får man förstås fundera på hur de stämmer med andra strategier, såsom till exempel miljöaspekter och socialt ansvar. Men goda sidor med lokala bolag är att man kan promenera förbid dem och se hur det verkar. Det kan finnas hyggligt goda chanser att göra ett besök där (om än inte i dessa pandemitider) eller att man känner någon som jobbar där. Och det kan vara ett sätt att stötta det lokala samhället.

Nu har jag bara skrivit om aktier. Ett par ord om fonder. Jag har inte kollat igenom fondutbudet strukturerat. Men jag vet att Spiltan fonder har en regional fond Spiltan Aktiefond Småland, "som placerar minst 60 % i bolag med anknytning till Småland varav merparten kategoriseras som småbolag". Tidigare hade de också en liknande för Dalarna, som dock är nerlagd. Regionala fonder kan också vara ett intressant sätt att spara mer lokalt.

Har du några bolag i ditt (dina) närområde?

Henrik Hemrin

7 september 2020

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap