Idag kom handlingarna inför årsstämman för Investment AB Spiltan. Ett relativt litet och som jag tycker lite udda eller eget bolag. VD är Per H Börjesson, som skrivit några böcker om sparande och en bok om Warren Buffet. Några av böckerna nämner och rekommenderar jag i artikeln Apple eller Microsoft - vem har varit bäst?

Spiltan har Buffets filosofi för sina ögon, där man gärna köper och behåller bolag man investerar i. Inte minst små småbolag. Bland de små som jag själv är nyfiken på återfinns Urbangreen. Men man har också en post i Buffets Berkshire Hathaway. De är huvudägare i Spiltan Fonder

Handlingarna som kom idag börjar med ett brev på ett par sidor av Per H Börjesson, följt av kallelsen med dagordning med mera, substansvärdesrapport för Spiltan samt nummer 132 av Sparrebellen som man ger ut genom sin Sparklubben. Utöver årsredovisningen kom också med en liten bok om historien om bolaget Spiltan. 

I år blir det en minimal årsstämma. Annars brukar det vara en större tilldragelse efter vad jag förstår, långt mer än bara en stämma. Något år i framtiden vore det kul att vara med. 

Jag kan inte säga om det är lönsamt eller inte att köpa aktier i Spiltan. Men vill man köpa aktier i ett litet egensinnigt investmentbolag med långsiktig strategi, då tycker jag man kan spana in Spiltan! Aktien handlas på Alternativa listan hos Pepins

Nu (21 maj 2020) när jag läst Spiltans resultatrapport för 2019 kompletterar jag denna artikel med nedan: 

Spiltan delar sin portfölj i tre delar Etablerade bolag, fastighetsbolag och Spiltan Ventures. Berkshire Hathaway ovan ingår i etablerade bolag och UrbanGreen i Spiltan ventures. Etablerade bolag är 80% av portföljen, fastighetsbolag 9%, Spiltan Ventures 5% och Likvida och räntebärande medel 6%. 

Spiltans organisation om VD-avtal: "Vds:s månadslön är 40 000 kr. Avsättningar till vd:s pension görs med 30% av de totala ersättningarna. Uppsägningstiden från bolagets sida är fem (5) minuter, Vd har dock ytterligare tid på sig att rensa kontoret. Vid uppsägning från vd:s sida gäller en uppsägning på fem (5) månader."

Spiltan har också en ägarmanual, punkt 2) Partnerskap: "Även om Spiltans juridiska form är aktiebolag, är det vår inställning att bolaget egentligen har ett partnerskap med alla aktieägare.", punkt 5): "Spiltan drivs med antagandet att bolaget ska ha ett evigt liv. Det innebär att vi kan vara extremt lånsiktiga i våra investeringsbeslut." 

Som sagt, ett lite annorlunda bolag.

En uppenbar risk med bolaget är att innehavet i Paradox Interactive, datorspel, står för för 62% av Spiltans substansvärde.

Henrik Hemrin

23 april 2020 och 21 maj 2020

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap